Kuban Makina Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Kuban Makina’nın (bundan sonra “şirketimiz” olarak anılacaktır) web sitesi kullanıcılarının, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının kişisel verilerinin toplanması, kullanılması, saklanması ve korunması ile ilgili uygulamalarını ve prensiplerini açıklamaktadır. Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak ve saygı göstermek bizim için son derece önemlidir. Bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz, aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • Ad, soyad, iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)
 • Kimlik bilgileri (TC kimlik numarası, doğum tarihi)
 • Finansal bilgiler (ödeme bilgileri, fatura bilgileri)
 • İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan veriler (IP adresi, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve sayfaları)

2. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Hizmet taleplerinizi karşılamak ve hizmet sunmak
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 • İş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek
 • İletişim faaliyetlerini yürütmek
 • İnsan kaynakları süreçlerini yönetmek
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak
 • Web sitesi deneyiminizi optimize etmek

3. Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Web sitemiz, çerezler ve diğer ilgili teknolojileri kullanır. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler, sitemizin düzgün çalışmasını, kullanıcı tercihlerinizi hatırlamasını ve web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır ve korunur. Veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşasını, kaybını veya bozulmasını önlemek amacıyla güvenlik sistemleri kullanılır.

5. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
 • Hizmet sunumu için iş ortakları ve tedarikçilerle
 • İlgili kişinin açık rızası ile

Üçüncü taraflarla paylaşılan kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak korunur ve işlenir.

6. Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verileriniz, işlenme amacı ortadan kalktığında ve yasal saklama süresi dolduğunda, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak imha edilir. İmha işlemi, verilerin güvenli bir şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

7. İlgili Kişinin Hakları

KVKK kapsamında, ilgili kişiler aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

8. Rıza ve Çerez Kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerezlerin kullanımına dair bir pop-up ile karşılaşacaksınız. “Onay” düğmesine tıklayarak, çerezlerin kullanılmasına rıza göstermiş olursunuz. Çerezlerin kullanımını tarayıcınızın ayarları üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir. Çerez tercihlerinizi yönetmek için tarayıcınızın yardım bölümünden yararlanabilirsiniz.

9. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Kuban Makina
Kuban Makina Gıda Çarşısı
Yenişehir, 1145. Sk., 17/1 35170, Konak, İzmir
Türkiye
Web sitesi: https://kubanmakina.com.tr
Email: info@kubanmakina.com.tr
Telefon: +90 232 449 20 20

Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz. Bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncellenebilir. Değişiklikler web sitemizde yayınlanacaktır. Politikanın en güncel hali için düzenli olarak web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.