Kuban Makina Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Kuban Makina’nın (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) müşterilerinin, çalışanlarının ve iş ortaklarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca toplanması, kullanılması, saklanması ve korunması ile ilgili uygulamalarını ve prensiplerini açıklamaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Hizmet taleplerinizi karşılamak ve hizmet sunmak
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 • İş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek
 • İletişim faaliyetlerini yürütmek
 • İnsan kaynakları süreçlerini yönetmek
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak
 • Web sitesi deneyiminizi optimize etmek

Toplanan kişisel veriler arasında ad, soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, finansal bilgiler ve internet sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan veriler (IP adresi, tarayıcı türü, ziyaret süresi ve sayfaları) bulunabilir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilir.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır ve korunur. Veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, ifşa, kayıp veya tahrip edilmesini önlemek amacıyla güvenlik sistemleri kullanılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

Kişisel verileriniz, işlenme amacı ortadan kalktığında ve yasal saklama süresi dolduğunda, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak imha edilir. İmha işlemi, kişisel verilerin güvenli bir şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

5. İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişisel verilerinizin kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

6. Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Web sitemiz, çerezler ve diğer ilgili teknolojileri kullanır. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza depolanan küçük veri dosyalarıdır. Çerezler, sitemizin düzgün çalışmasını, kullanıcı tercihlerinizi hatırlamasını ve web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlar. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

7. Rıza ve Çerez Kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, çerezlerin kullanımına dair bir pop-up ile karşılaşacaksınız. “Onay” düğmesine tıkladığınızda, çerezlerin kullanılmasına rıza göstermiş olursunuz. Çerezlerin kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu durumda web sitemizin bazı bölümleri düzgün çalışmayabilir. Çerez tercihlerinizi yönetmek için tarayıcınızın yardım bölümünden yararlanabilirsiniz.

8. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Kuban Makina
Kuban Makina Gıda Çarşısı
Yenişehir, 1145. Sk., 17/1 35170, Konak, İzmir
Türkiye
Web sitesi: https://kubanmakina.com.tr
Email: info@kubanmakina.com.tr
Telefon: +90 232 449 20 20

Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusundaki hassasiyetini koruyarak, bu politikanın uygulanmasını sağlamaya devam edecektir. Bu politika zaman zaman güncellenebilir. Değişiklikler web sitemizde yayınlanacaktır. Politikanın en güncel hali için düzenli olarak web sitemizi ziyaret etmenizi öneririz.