Kahve kavurma sürecini etkileyen en temel faktörlerden biri de; kavurma makinesinin ısı kaynağıdır. Kahve kavurma makineleri elektrikli ve gazlı olarak ikiye ayrılır. Tambur tipi kavurma makinelerinde; elektrik enerjisi, tamburun dış yüzeyini kaplayan rezistans vasıtasıyla tamburu ısıtır.

Alternatif olarak gaz kaynağı kullanan makinelerde de genelde konveksiyonel ve kondüksiyonel ısı transferinden yararlanılır. Tutarlı, kararlı ve sürdürülebilir profiller için, brülör tipinin yanısıra çevresel faktörler de yadsınamayacak kadar etkilidir.

Bu parametlerin başında ortam sıcaklığı, gaz tipi, gazın saflık derecesi, gazın donmasına sebep olabilecek tüketim oranı, gaz tankı kapasitesi, kullanılan enjektör tipi, zengin karışım ayarlamaları gibi etmenler gelir. Brülör gücünün kontrol edilebilmesi ve güçlü kalori değerlerine sahip brülör kullanan makineler tercih sebebidir.

kuban mock3 Kuban®

Genellikle dükkan tipi kahve kavurma makinelerinde tercih edilen gazlı sistemlerde; pre-mix ve atmosferik brülörler kullanılır. Atmosferik brülör gazın doğal yapısından faydalanarak, brülör deliklerinden çıkan gazı, ortamdaki havaya karıştığı sırada yakar. Diğer bir değişle, yanma olayı için gereken hava, mekanik bir üfleyiciye gerek kalmadan atmosferden sağlanır.

Pre-mix brülörde ise, yanma için gereken hava ve yakıt karışımı önceden brülör tarafından hazırlanarak brülör çıkışına itilir ve burada yakılır. Atmosferik brülörde olduğu gibi, yanma için gereken dış ortamdaki havaya ihtiyaç duymaz.

Pre-mix brülörler verimlilik ve performans açısından, atmosferik brülörlere göre bir adım öndedir. Bunun nedeni, brülörün verimini etkileyen hava miktarı, her zaman ayarlanabilir. Yanma sırasında açığa çıkan CO, CO₂ , NOX gibi gazlar; pre-mix brülörlerde daha az açığa çıkar. Sonuç olarak, pre-mix brülörler çevreye daha duyarlı ve daha yüksek enerji tasarrufu sağlayarak daha yüksek verim sağlar.

Kuban Supreme ve Base serileri; yukarıda bahsedilen tüm alternatifleri siz değerli müşterilerimize sunmaktadır.